home  |  bedrijfsprofiel  |  projecten  |  historie  |  contact

 
 
 
 
 
Twee + drie villa's Abtsregt Delft
 
Programma:

deellocatie A   = 3 vrijstaande villa’s in L-vormige setting
deellocatie B1 = 2 vrijstaande villa’s in rij
 

Opdrachtgever:

3 particuliere opdrachtgevers t.b.v. deellocatie A
2 particuliere opdrachtgevers t.b.v. deellocatie B1

Architect: duoS architecten te Delft
Constructeur: constructie-adviesbureau Duivestijn te Naaldwijk
Aannemer: deellocatie A  : bouwbedrijf Selekthuis te Rijssen
deelocatie B1 : bouwbedrijf Goldewijk te Steenbergen
Oplevering:

deellocatie A   : 3e kwartaal 2006
deellocatie B1 : 4e kwartaal 2006


Ruimtelijke structuur
Met het nieuwe appartementencomplex De Waaier op de voormalige defensiebunker vormen de vroegere (verbouwde) boerderijwoning en de vijf nieuwe villa’s een ruimtelijk ensemble met het Abtsregt als ontsluitingsweg vanaf Abtswoude (landelijk gelegen verbindingsweg tussen Delft en Schiedam).
Het appartementencomplex vormt in dit ensemble een pittig hoogte-accent voor de algehele omgeving waarbij de andere bebouwing een lage omranding vormen. De 3 rietgedekte villa’s zijn L-vormig gesitueerd om een entreehof met voortuinen; de 2 in elkaars verlengde geplaatste villa’s zijn sterk geörienteerd op het voorliggende weiland.

Ontwerp van de villa’s
De vijf villa’s hebben de witgepleisterde gevelvlakkken als gemeenschappelijk kenmerk doch zijn per deellocatie sterk verschillend in de typerende vormgeving en materialisatie van de kapvlakken en de specifieke geveldetaillering. De drie rietgedekte villa’s sluiten qua uitstraling aan bij het voorhuis van de voormalige boerderijwoning aan het Abtswoude; het karakter is landelijk en verwijst naar de (incidenteel) aanwezige historische bebouwing aan het Abtswoude.
De twee in rij geplaatste villa’s zijn sterk mathematisch en zakelijk vormgegeven en sluiten meer aan op de architectuur van het bunkercomplex ondanks geheel verschillende uitwerking. Deze villa’s kenmerken zich door de twee tegengesteld geplaatste lessenaarsdaken met een daar doorheenlopende “balk” als koppeling; verder is er een sterk toegangsaccent gemaakt door de grote uitkragende carportluifels.
De indeling van de villa’s is per deellocatie min of meer gelijksoortig met  enige afstemming op de specifieke opdrachtgeverswensen.


 

                

               

        

 

 


bouw en ontwerp: Onszelf

DuoS architecten bna, Duosarch architecten in Delft
Jan en Theo Snijders, architecten