home  |  bedrijfsprofiel  |  projecten  |  historie  |  contact

 
 
 
 
 
Vrijstaande villa's Abtswoude 19D te Delft
 
Programma:

Vrijstaande villa in landschappelijke omgeving
 

Opdrachtgever:

J. Abraham & E. Groenendijk te Delft

Architect: duoS architecten te Delft
Constructeur:  
Aannemer:  
Oplevering:

 


Ruimtelijke structuur en situering
De beide opdrachtgevers hebben in de beginfase een goede analyse gemaakt van het gewenste woonprogramma, de interne woonsfeer en de uiterlijke villakenmerken die uit het geheel van deze beeldvorming naar voren diende te komen.
De toenadering vanaf Abtswoude, de oriëntatie t.o.v. de bezonning en de kwaliteit van de omliggende natuur hebben de plaatsing en verschijningsvorm van de nieuwbouw op het landschappelijke terrein bepaald. Deze aspecten zijn in directe samenhang gebracht met de inplanting van het woonprogramma in deze villa.
De modellering van de bouwvorm benadrukt met name het openhartige karakter van de zuid-westhoek, de geslotenheid van de noord-oosthoek en de begeleiding vanaf het toegangspad naar het entreegebied van de villa.

Ontwerp van de villa
In het ontwerp is sterk ingespeeld op de eerdergenoemde programma-analyse van de opdrachtgevers alsmede de gewenste sfeerbepaling van de uiterlijke vormgeving en de (zicht)relatie met de aanliggende tuinomgeving; uiteindelijk vormden deze aspecten een symbiose tussen de ruimtelijkheid/samenstelling van het interieur en de modellering van de villa met transparantie, bezonning, uitzicht enerzijds  en geslotenheid anderzijds. Grotendeels ondergronds is een kelder opgenomen met aangelegen buitenterras als “zitkuil” ; de kelderlaag voorziet voornamelijk in de gevraagde werkruimtes cq berging. De zitkamer en eetkeuken met aanliggende overhoekse buitenveranda zijn enigszins verhoogd t.o.v. de omliggende tuin; dit versterkt de zichtrelatie vanuit de villa met de de natuur. Met name de grote eetkeuken is geheel transparant en gesitueerd op het zuidwesten. De gelijkvloerse verdieping onder de tweevormig geknikte dakvlakken omvat de slaapkamers en badgelegenheden; deze zijn geplaatst rondom een royale overloop welke in samenspel met de binnentrap en bovengelegen vide een bijzonder dwarsdoorzicht geeft tussen de noord- en zuidzijde van de villa.
De samenstelling van de kapvormen bepaalt in grote mate de uiterlijke verschijningsvorm alsmede het interieur. Vanwege een aantal andere keuzes, die de opdrachtgevers in het beginstadium van het ontwikkelingsproces hebben gemaakt, is de samenwerking en daarmee het verdere ontwerpproces voortijdig afgebroken.

 


                       


 

 


bouw en ontwerp: Onszelf

DuoS architecten bna, Duosarch architecten in Delft
Jan en Theo Snijders, architecten