home  |  bedrijfsprofiel  |  projecten  |  historie  |  contact

 
 
 
 
 
Bedrijfsgebouw Asvest 20-28 Delft
 
Programma:

ca 1700 m2 bvo bedrijfsruimte met mogelijkheden tot horizontale en/of verticale splitsingen
 

Opdrachtgever: G.A.M. van Leeuwen Project B.V. i.s.m. R. Stam te Den Hoorn/Delft
Architect: duoS architecten te Delft
Constructeur: Deja Bouwadviseur Nootdorp
Aannemer: nader vast te stellen
Oplevering: eind 2010


Planontwikkeling :
Het bouwplan voor het bedrijfsgebouw aan Asvest 20-28 ligt in het zuidelijke deel van de binnenstad van Delft (Zuidpoortgebied) en wordt begrensd door de Achterom(poort), de Asvest en de Zuidwal als belangrijkste entree naar de binnenstad. De randvoorwaarde waaraan toekomstige bouwinitiatieven binnen het plangebied van het Ontwikkelingsplan Achterom 2004 moeten voldoen, is het transformeren van het rafelige en rommelige beeld aan de Asvestzijde naar een gevelwand met een goede ruimtelijke en functionele uitstraling naar de Zuidwal.
Als referentie voor het bouwplanontwerp dient het beeld van een stadsmuur met kleinschalige bebouwing aan de rand van de historische binnenstad. Komend vanaf de Zuidwal (Sebastiaansbrug) vormt de ontworpen invulling een markante herkenning in de as van de Zuidwal.
Het ontwikkelingsplan vermeldt een doorgaande voorgevelrooilijn waarin zoveel mogelijk doorlopende bebouwing wordt opgericht, in hoogte variërend van één tot drie bouwlagen met incidenteel een accent van vier lagen.

Het bouwplan refereert in het uitgewerkte beeld op een geheel eigenzinnige wijze aan de eerdergenoemde stadsmuur waarin en waarboven specifieke componenten in op- en neergaande vorm zijn opgenomen. Grote glasvlakken in de plint weerspiegelen het publieke karakter van de ruimtes op de begane grond. Het totaalbeeld van het bedrijfsgebouw vertoont een gelaagdheid, in zowel de diepte als de hoogte, waarin duidelijk zichtbaar de plint en de “losse” bouwmassa’s op en in deze plint zich manifesteren: een collage van glasvlakken en gemetselde blokken in 2-3-4 bouwlagen.

Vooralsnog wordt in de verdere planontwikkeling uitgegaan van verhuur aan één marktpartij (mogelijk een bankinstelling) doch de flexibiliteit van het plan kan eveneens leiden tot verhuur per bouwlaag met scheiding van de begane grond in twee deelfuncties.


 

                
 
              
 
  

 

 


bouw en ontwerp: Onszelf

DuoS architecten bna, Duosarch architecten in Delft
Jan en Theo Snijders, architecten