home  |  bedrijfsprofiel  |  projecten  |  historie  |  contact

 
 
 
 
 
Kantoorgebouw Coenderstraat Delft
 
Programma:

ca 650 m2 bvo bedrijfsruimte met de mogelijkheid van splitsing per laag

Opdrachtgever: Van der Leeuw Optiek te Delft
Architect: duoS architecten te Delft
Constructeur:  
Aannemer:  
Oplevering:  


Situatie
De locatie bevindt zich tegenover de plek waar het nieuwe station + stadskantoor boven de nieuwe ondergrondse treintunnel zal verrijzen.
De bestaande bebouwing langs de Coenderstraat wordt de begrenzing van de nieuwbouw boven het spoortunneltraject met een lengte van ca 2300 meter.
Volgens  het Masterplan Spoorzone zal de Coenderstraat de huidige drukke verkeersstroom van de Westvest gaan overnemen. Daartoe wordt de toekomstige Coenderstraat aanzienlijk verbreed en krijgt de allure van een brede laan inclusief een bomenrij.
Momenteel is het kavel van 9 x 27,5 m. in gebruik als 1-laagse bedrijfsbebouwing tussen overwegend woonbebouwing daterend uit eind 19e eeuw begin 20e eeuw.

Ontwerp
In het bestemmingsplan wordt voor deze locatie bedrijfsdoeleinden voorgeschreven, waarbij het gehele kavel mag worden bebouwd in 2 lagen (max. 3,5 m. hoogte per bouwlaag) + kapvormige opbouw met een max. hoogte van 4,5 m.
Naar de belendingen toe is het niet toegestaan lichtopeningen te maken. De lichttoetreding aan de achterzijde wordt mogelijk door de glazen achterwand ca. 2m. terug te leggen.
Een patio over drie lagen in het hart van het gebouw zorgt voor voldoende daglicht. Loopvlonders aan de weerszijden van de patio verbinden de beide vloeren.
Aan de straatszijde wordt geanticipeerd op de toekomstige ontwikkelingen in het spoorzonegebied. De huidige geluidsbelasting van 350 treinen per dag laat een dergelijke gevel niet toe.
Centraal in de straatwand verwijst de uitgebouwde glazen kop over 2 lagen naar de erkers van de naastgelegen panden.
De glazen wand op de beganegrond biedt aan de beide uiteinden toegang tot de lift en een trappenhuis. Deze ontsluitingen zijn zodanig gesitueerd dat een horizontaal gebruik per laag tevens mogelijk is.
 

                        
 
   

 

 


bouw en ontwerp: Onszelf

DuoS architecten bna, Duosarch architecten in Delft
Jan en Theo Snijders, architecten