home  |  bedrijfsprofiel  |  projecten  |  historie  |  contact

 
 
 
 
 
Studie van Foreestweg Delft
 
Programma:
  • gezondheidscentrum (huisarts, fysiotherapeut, tandarts etc.) in combinatie met het woonzorgconcept.

  • buurthuis: min. 600 mē

  • jongerenhonk: min. 100 mē

  • kinderopvang: min. 150 mē (excl. buitenruimte)

  • woningen in de categorie vrije sector huur en koop

  • wenselijk een deel van de woningen in de sociale huursector

  • mogelijkheden van aanpasbaarheid en levensloopbestendigheid

  • bouwhoogte stedenbouwkundig accent max. 25 lagen

  • bouwhoogte bebouwing max. 2 tot 4 lagen

Opdrachtgever: Volker Wessels Vastgoed te Zoetermeer
Architect: DuoS architecten
Constructeur:  
Aannemer:  
Oplevering:  


Situatie en programma
Het plangebied ligt in de zuidwestelijke hoek van de belangrijke verkeerskruising Provinciale Weg- Van Foreestweg in de Kuyperwijk. Deze wijk uit de jaren 60 (ontwerp van S. J. van Embden) heeft een karakteristieke opbouw van appartementengebouwen in open bouwblokken. In het ontwikkelingsplan van de gemeente Delft wordt hier een landmark (max. 25 lagen) van stedelijke betekenis goed denkbaar geacht. Tevens blijkt een grote behoefte aan een woonzorgconcept met duurdere koopwoningen en  mogelijk een deel van het aantal te realiseren woningen in de sociale huursector.
Verder dient de bestaande wijkvoorziening (buurthuis/ jongerenhonk) in het plangebied terug te komen en kan er uitstekend een gezondheidscentrum worden ondergebracht.
De benodigde parkeerbehoefte moet zoveel mogelijk ondergronds worden opgelost met hantering van gemeentelijke parkeernormen.
Naast een hoogwaardig ontwerp heeft de gemeente een hoog ambitieniveau op het gebied van energie/ duurzaamheid.

Ontwerp
Het ontwerp volgt de rooilijnen van het plangebied in een U-vorm rondom een plein.
Om dit plein liggen op de beganegrond de wijkfaciliteiten zoals het gezondheidscentrum, het jongerenhonk en het buurthuis.
Zowel aan de Van Foreestweg als aan de Sasboutstraat is het plein op de beganegrond onbebouwd gehouden met het oog op een visuele koppeling van het plein met de tuinen van de achterliggende bestaande bebouwing. De woontoren (20 lagen) op de uiterste hoek nabij het verkeerskruispunt benadrukt door de situering in het plangebied de landmarkfunctie.
Langs de Van Foreestweg en gedeeltelijk Van Kinschotstraat vormt een 4-laags appartementenblok de horizontale tegenhanger van de woontoren. Onder het complex ligt een parkeerkelder in 2 lagen met de hoofdontsluiting aan de Sasboutstraat. De bovenste kelderlaag bevat tevens de bergingen van de woningen.
Kenmerkend in de vormgeving van de toren is de verscheidenheid in de visuele beleving vanaf de respectievelijke (straat)richtingen; met name de nadering vanaf Rijswijk richting Delft roept een spannend en onverwacht belevingsgevoel op.

 

                    
 


bouw en ontwerp: Onszelf

DuoS architecten bna, Duosarch architecten in Delft
Jan en Theo Snijders, architecten