home  |  bedrijfsprofiel  |  projecten  |  historie  |  contact

 
 
 
 
 
Twee villa's Straat van Malakka Delft
 
Programma: nieuwbouw 2 villa’s B2a/B2b t.p.v. deellocatie B2
 
Opdrachtgever: villa B2a : de heer J. de Bruin te Delft
villa B2b : de heer B. de Jong te Delft
Architect: duoS architecten te Delft
Constructeur: Deja bouwadviseur te Nootdorp
Aannemer: Bouwbedrijf Arin te Hedel (N-Br.)
Oplevering: najaar 2009


Situering in de omgeving
Deze twee villa’s maken deel uit van een totale ontwikkeling van het voormalige agrarische perceel Abtswoude 42; de villalocatie (deellocatie B2) vormt daarbij de afsluiting van de stedenbouwkundige setting in het gebied rondom Straat van Malakka – Bagdadstraat.
De twee villa’s zijn zodanig gesitueerd dat deze een voortzetting vormen van de bestaande villareeks langs de Straat van Malakka; door afbuiging en verspringing t.o.v. deze rij vormt de villabebouwing een duidelijke beëindiging naar het zijdelings aanliggende weiland.
De toegangszijde van de bouwlocatie is min of meer geheel verhard en aan de noordrand voorzien van een geluidscherm van houten palen als afscherming voor geluidsoverlast van het tenniscomplex.
Het bouwterrein zelf is ongeveer vierkant van vorm en behoudens de inrit geheel omgeven door waterlopen.
De oriëntatie van de tuinzijde met alle daaraangelegen villavertrekken op het voorliggende natuurgebied van Midden-Delfland bepaalt met name de woonkwaliteit van de locatie.

Ontwerp van de villa’s
De identieke, t.o.v. elkaar gespiegelde, villa’s zijn qua modellering samengesteld uit twee hoofdvormen: een enkelvoudig schoonbetonnen bouwdeel onder een hellend dakvlak, voorzien van een geheel beglaasde serre-uitbouw en een L-vormig witgepleisterd component, voorzien van een groot hellend dakvlak met dakkapel en lichtstraat. Het witgepleisterde bouwdeel is door het schoonbetonnen deel geschoven hetgeen extra wordt benadrukt door het overstekdeel aan de kopzijde.
Beide villacomponenten zijn voorzien van een flink dakoverstek waarbij het overstek aan de tuinzijde (met lichtstraat) een onderliggend terras overdekt. De ruime overstekken versterken het bedekkende effect van de dakvlakken op de onderbouw waarmee de binding met de landschappelijke omgeving wordt benadrukt.
Het grote verschil in uitstraling tussen de straat- en tuingevel geeft elke villa een duidelijke plaatsing t.o.v. de omgeving. Bijzonder is de grote gevelopening aan de tuinzijde in de schoonbetonnen kop vanwege het magnifieke uitzicht vanuit de grote verdiepingsslaapkamer.
Beide villa’s zijn in zijn geheel voorzien van een onderkeldering (autostalling e.d.) met voorliggende hellingbaan.

 

                        

            

 

 


bouw en ontwerp: Onszelf

DuoS architecten bna, Duosarch architecten in Delft
Jan en Theo Snijders, architecten