home  |  bedrijfsprofiel  |  projecten  |  historie  |  contact

 
 
 
 
 
Appartementencomplex Nieuwe Haven Schiedam
 
Onderzoekprogramma:

3 hoekappartementen, 10 corridorwoningen, 5 penthouses, 250 mē bedrijfsruimten en 23 p.p. in ondergrondse stallingsgarage

 

Opdrachtgever:

De Vernieuwde Stad Schiedam

Architect: duoS architecten te Delft
Constructeur: Peters & van Leeuwen te Gouda
Aannemer: Bontenbal Bouw bv. te Reeuwijk
Oplevering: 2004


Situatie
De locatie wordt gekenmerkt door een smal hoekkavel en een vrij regelmatig kavel parallel aan de Nieuwe Haven. Deze kenmerken zijn in het ontwerp tot uitdrukking gebracht door de bebouwing op het hoekkavel te laten afwijken van het naastliggende bouwdeel. Beide bouwdelen worden verbonden door een scharnier, waarin het trappenhuis en de lift zijn opgenomen. Met het naastgelegen zorgwoning-zwembadcomplex vormt deze locatie het sluitstuk van een reeks gerenoveerde en nieuw gebouwde invullingen langs de Nieuwe Haven.

Ontwerp
Om de intensieve verkeersstromen op de Nieuwe Haven voldoende zicht te bieden op de West Frankelandsestraat zijn de rooilijnen van de bedrijfsruimten fors teruggelegd. Teneinde aan de gestelde parkeereis te voldoen is een deel van het plangebied voorzien van een parkeerkelder met de ontsluiting aan de Mariastraat. Het ontwerpprogramma bevatte tevens een doorgang vanaf de Nieuwe Haven naar de drukkerij op het binnenterrein. De verdiepingshoogte van de begane grond (3,60 m.) wijkt mede hierom af van de standaardhoogte.
In beide bouwdelen wordt de scheiding tussen de begane grond en de bovengelegen appartementen geaccentueerd door de vorm van de luifelconstructie. Zowel de luifels als de dakranden benadrukken de horizontale lijnen. Door de afwisseling van verticale stroken metselwerk met doorlopende glazen erkers  wordt het bouwdeel aan de Nieuwe Haven ontdaan van een dreigende massaliteit. Tevens ontstaat er verticaal tegenwicht, waarmee de individuele herkenbaarheid van de woning wordt vergroot.
Bij het hoekgebouw overheerst de horizontale belijningen met als enig verticaal element de loggiastrook.
In het ontwerp is getracht om beide bouwdelen een eigen uitdrukking te geven met de materialisatie als bindende factor.

 

                  

                  

                   

   
 


bouw en ontwerp: Onszelf

DuoS architecten bna, Duosarch architecten in Delft
Jan en Theo Snijders, architecten