home  |  bedrijfsprofiel  |  projecten  |  historie  |  contact

 
 
 
 
 
Studie Schiedam-West Schiedam
 
Onderzoekprogramma:

herontwikkeling 6-tal locaties in het noordelijk deel van de wijk Schiedam-West

Opdrachtgever:

De Vernieuwde Stad Schiedam i.s.m. Woonplus Schiedam

Architect: duoS architecten te Delft


Schiedam-West is een verzameling van ongelijksoortige buurten. De verschillen tussen het zuidelijk deel met brede lanen en grote vrijstaande woningen steken schril af tegen het versteende noordelijk deel.
Het noordelijk deel van Schiedam-West is een vooroorlogs deel van de wijk, globaal begrensd door de Nieuwe Haven, West Frankelandsestraat, de Aleidastraat en de Vlaardingerdijk.
De overheersende woningtypologieën zijn beneden-bovenwoningen en portiekwoningen. De bouwblokken zijn veelal als geheel ontworpen, waarbij regelmatig op straathoeken en in het midden van gevelwanden accenten zijn aangebracht.
De typologische verschillen tussen de bebouwing langs de hoofdstructuur (dit zijn de straten die het wijkdeel begrenzen) en in de binnengebieden zijn slechts beperkt herkenbaar, waardoor de hoofdstructuur, behalve door het verschil in straatbreedte, niet optimaal tot uiting komt.
Langs de Nieuwe Haven is een deel van gemengde bebouwing vervangen door bebouwing uit de jaren ’80 en door meer recente nieuwbouw (Havenbogen en woongebouw d’Eendragt).
Met name bij de bebouwing langs de West Frankelandse straat  is de historische kwaliteit nog zichtbaar. De individualiteit van de panden en de perceelsgewijze bebouwing zorgen voor een afwisselend straatbeeld. Langs de Aleidastraat verzwakken de a-symetrische bebouwingswanden de importantie van deze route.
Ook in dit wijkdeel is aan weerszijden van de Mariastraat de oorspronkelijke bebouwing vervangen door nieuwbouw met een matige beeldkwaliteit uit met name de jaren ’80.
Naast de perceelsgewijze, meer kleinschalige bebouwing, zijn er in dit wijkdeel ook grootschalige invullingen te vinden. Het woonzorg- en dienstencentrum Frankeland en het wooncomplex Havenbogen fungeren door respectievelijk het bouwvolume en de opvallende ronde vorm als bakens op buurtniveau.
Een ruimtelijke verbijzondering in dit wijkdeel is het Fabriplein. De wanden van dit plein zijn onderdeel van een integraal ontwerp, waarbij veel aandacht is besteed aan de architectuur en de vormgeving van de pleinentrees.  Door stadsvernieuwingsactiviteiten ter vervanging van in slechte staat verkerende bebouwing heeft het ensemble in het eind van de jaren ’80 nogal aan kwaliteit verloren.
Het Vriendschapsplein wordt aan drie zijden begrensd door woonbebouwing van de jaren ’80 en door een uiterst rommelige wand met gemengde bebouwing. Het zou wenselijk zijn deze wand te vervangen door nieuwbouw in harmonieuze verhouding met de omringende bebouwing.

 

                       

 

 


bouw en ontwerp:
Onszelf Webdesign

DuoS architecten bna, Duosarch architecten in Delft
Jan en Theo Snijders, architecten