home  |  bedrijfsprofiel  |  projecten  |  historie  |  contact

 
 
 
 
 
Appartementencomplex Ezelsveldlaan (veld 12) Delft
 
Programma:

20 appartementen + 20 p.p. in souterraingarage +
10 p.p. op maaiveldniveau
 

Opdrachtgever:

Van Oosten & De Vette Bouwmij te Maasdijk

Architect: duoS architecten te Delft
Constructeur: Hulsebosch & Eysackers te ‘s-Gravenzande
Aannemer: Van Oosten & De Vette Bouwmij te Maasdijk
Oplevering: 2006
    
 


Situatie

Dit kavel (veld 12) wordt aan de westzijde begrensd door het Museumhof, aan de zuidzijde door het kantoor CWI, aan de oostzijde door 2 brugwachterswoningen en aan de noordzijde door een in aanbouw zijnde zorgwoningencomplex (veld 9).
In het bestemmingsplan Zuidpoort waren de vastgelegde bebouwingsgrenzen voor dit veld en de aanvullende randvoorwaarden m.b.t. parkeren aanleiding om middels een art. 19 procedure het gewenste programma te kunnen realiseren.

Ontwerp
Het appartementengebouw heeft een ‘korrelgrootte’, welke vergelijkbaar is met de repetererende bouwblokken van het Museumhof aan de Ezelsveldlaan.
De entree van het gebouw in gelegen aan de nieuwe doorsteek tussen de Ezelsveldlaan een de Nieuwelaan.  Deze doorsteek vormt de gewenste scheidslijn met de bestaande driehoekige groensetting van de brugwachterswoningen. De entreegevel van het hoofdvolume ligt in één lijn met de entreegevel van het CWI kantoor.
De souterraingarage wordt ontsloten vanaf de Ezelsveldlaan. Naast 20 parkeerplaatsen zijn hier ook de bergingen gelegen.
Na gedegen analyse van de plattegrondmogelijkheden is gekozen voor het z.g. kwadranttype met toepassing van een helixtrappenhuis in het hart van het gebouw.
Rondom de lift/ trappenhuis zijn 4 appartementen per laag gesitueerd met de woonbeuk op de hoeken en de slaapbeuk tussenliggend. De buitenruimten zijn vormgegeven als “zwevende” balkons, welke per laag verschoven hangen.


 

                
                    

 

 


bouw en ontwerp: Onszelf

DuoS architecten bna, Duosarch architecten in Delft
Jan en Theo Snijders, architecten