home  |  bedrijfsprofiel  |  projecten  |  historie  |  contact

 
 
 
 
 
Appartementencomplex Nieuwelaan (veld 14) Delft
 
Programma:

15 appartementen + 16 p.p. in souterraingarage + 3 p.p. op maaiveld
 

Opdrachtgever:

Van Mierlo Planontwikkeling te Maasdijk

Architect: duoS architecten te Delft
Constructeur:  
Aannemer:  
Oplevering:  
   


Situatie

Het kavel (veld 14) wordt aan de zuidwestzijde begrensd door het Museumhof, aan de zuidoostzijde door de brugwachterswoningen en aan de noordwestzijde door een recent gebouwd appartementencomplex (veld 12, eveneens ontworpen door duoS architecten).
De gunstige ligging in de kromming van het Rijn-Schie kanaal nabij de Oostpoort en de ruime uitzichtmogelijkheden over het kanaal maakt deze locatie tot een aantrekkelijke plek voor een appartementengebouw.
Zowel in maat, schaal als de functionele opbouw heeft het wooncomplex aan de Ezelsveldlaan als referentiekader gefungeerd.
Beide gebouwen zijn de sluitstukken van de ’korrel’ structuur tussen de Ezelsveldlaan en de Nieuwelaan. De positie van dit kavel in het Zuidpoortgebied is echter anders dan veld 12 doordat het kavel met twee vrije zijden in de bocht van de Schie ligt.

Ontwerp
Voor de realisatie van dit ontwerp zijn wijzigingen/ vrijstellingsbevoegdheden op het vigerende bestemmingsplan Zuidpoort noodzakelijk. Middels een art. 19 procedure kan dan ruimte ontstaan voor een appartementengebouw met een souterraingarage voor 16 parkeerplaatsen, een beletage en 4 verdiepingen voor in totaal 15 appartementen.
De entree van het gebouw is gelegen aan de nieuwe doorsteek tussen de Ezelsveldlaan en de Nieuwelaan. Deze doorsteek vormt de gewenste scheidslijn met de bestaande driehoekige groensetting van de brugwachterswoningen.
Het appartementengebouw heeft een ‘korrelgrootte’, welke vergelijkbaar is met veld 12 en met de repeterende bouwblokken van het Museumhof aan de Ezelsveldlaan.
De west- en noordgevel van de nieuwbouw past binnen de contour van het bestemmingsplan om zodoende voldoende afstand te behouden t.o.v. het Museumhof resp. het appartementengebouw veld 12. Tussen beide gebouwen komt een tuin van 11 meter breed met lage begroeiing.
De souterraingarage wordt ontsloten vanaf de Nieuwelaan. Naast 17 p.p. zijn hier ook de bergingen gelegen. Zowel de beletage als de bovengelegen verdiepingen bestaan uit 3 appartementen per laag rondom de lift- trappenhuishal.
De gevels, grenzend aan veld 12 en het Museumhof volgen de orthogonale structuur van de omliggende bebouwing en refereren naar de aanliggende architectuur.
De gevel in de kromming van de Nieuwelaan is metaforisch vormgegeven als twee bolle zeilen boven een teruggelegen onderbouw.
Aan de entreezijde antwoordt de schuine lijn in de gevel op de excentrische ligging van de brugwachterswoningen. De contextuele vormgeving van dit gebouw voegt zich in de reeks niet-orthogonale gebouwen aan het water, zoals het Laga-gebouw, de brugwachterswoningen en de Oostpoort.

          
 
                
 
                     

 

 


bouw en ontwerp: Onszelf

DuoS architecten bna, Duosarch architecten in Delft
Jan en Theo Snijders, architecten