home  |  bedrijfsprofiel  |  projecten  |  historie  |  contact

 
 
 
 
 
Appartementencomplex West Frankelandsestraat 19-21 Schiedam
 
Programma:
  • 11 stuks 2-kamerappartementen
  • 1 stuks 3-kamerappartement (penthouse)
Opdrachtgever:       De Vernieuwde Stad Schiedam
Architect:       DuoS architecten te Delft
Constructeur:
Aannemer:
Oplevering:


Situatie
De wijk Schiedam-West is gebaseerd op een stedenbouwkundig plan van ir. Paul, waarvan de principes in 1904 zijn vastgelegd. In dit plan zijn 3 profielmaten gegeven die in de hele wijk zijn terug te vinden. De West Frankelandsestraat heeft een profiel van 20 m.
Het gedeelte van West bij de Nieuwe Haven is 19e eeuws en was dus al bebouwd toen de plannen met profielmaten getekend werden. Dit gegeven verklaart de wisseling van profielmaat ter plaatse van de planlocatie. Voor het plangebied betekent dit dat de verspringing van de rooilijn als randvoorwaarde wordt meegegeven en de daaruit voortvloeiende markeringsfunctie tot uitdrukking wordt gebracht in de architectuur.

Stedenbouwkundige richtlijnen (ROVV stedenbouw):

  • de verspringende rooilijn is een gegeven

  • de bebouwing zal tot in de verre toekomst de overgang vormen van een brede naar een smalle straat en kan –moet- deze vormgeven.

  • het gewenste accent kan zich manifesteren in vorm, massa, bouwhoogte of meer als “ornament”

  • oriëntatie dient 2-zijdig te zijn

  • de ronde wand van de Havenbogen vraagt een specifieke reactie in het ontwerp

Ontwerp
De hoeklocatie wordt begrensd door de West Frankelandsestraat en een dienstensteeg naar de Frankelandstichting.
Op de beganegrond wordt de hoek verbijzonderd door de teruggelegde entreewand. De twee beganegrondappartementen beschikken elk over een deel van de tuin. Door de centrale ligging van de lift/ trappenhuis kunnen drie 2-kamerappartementen van elk ca. 70 m˛ per standaardlaag worden ontsloten.
Het penthouse op de bovenste laag accentueert de gewenste bouwhoogte, terwijl de schuin oplopende hoekpui zich manifesteert als ornament op deze bijzondere locatie.
 

           

       

 

 


bouw en ontwerp:
Onszelf Webdesign

DuoS architecten bna, Duosarch architecten in Delft
Jan en Theo Snijders, architecten